Masters STS PGŽ - rezultati

MASTERS STS PGŽ – Crikvenica,05.06.2016.

NAJMLAĐI KADETI POJEDINAČNO

Grupa A:         1.Šebelja Alen (Opatija 08)                                       2 : 0

                        2.Filipović Josip (Malinska Dubašnica)                    1 : 1

                        3.Bošnjaković Ivan (Crikvenica)                               0 : 2

Šebelja A.        - Bošnjaković             3:0 ( 3, 1, 0)

            Šebelja A.        - Filipović                   3:0 ( 5, 8, 7)

Filipović          - Bošnjaković             3:0 ( 1, 1, 3)

Grupa B:         1.Šantić Adrian ((Malinska Dubašnica)                    2 : 0

                        2.Mladenović Mateo (Opatija 08)                             1 : 1

                        3.Kaftanić Dean (Opatija 08 )                                   0 : 2

            Šantić              - Kaftanić                   3:0 ( 8, 5, 7)

            Šantić              - Mladenović              3:0 ( 8, 6, 5)

            Mladenović     - Kaftanić                   3:2 ( 9, 8,-7,-5,11)

Grupa C:         1.Brnić Matej (Sv. Jakov)                                         2 : 0

2.Kulišić Vanja (Opatija 08)                                     1 : 1

3.Bogdanović David (Crikvenica)                            0 : 2

            Brnić               - Bogdanović              3:0 ( 2, 5, 9)

            Brnić               - Kulišić                      3:0 ( 9, 9, 6)

            Kulišić            - Bogdanović              3:2 (-10,10, 7,-7, 4)

Završnica:

Četvrtfinale:               Kulišić            - Mladenović              3:2

                                   Brnić               - Filipović                   3:2

Polufinale:                  Šebelja A.       - Kulišić                     3:0 ( 4, 5, 9)

                                   Šantić              - Brnić                       3:0 ( 3, 8, 7)

Finale:            Alen Šebelja (Opatija 08) – Adrian Šantić (Malinska Dub.) 3:1 (-7,10, 7, 3)

Konačni poredak:       1.Šebelja Alen (Opatija 08)

                                   2.Šantić Adrian (Malinska Dubašnica)

                                   3.-4.Kulišić Vanja (Opatija 08)

                                   3.-4.Brnić Matej (Sveti Jakov)

5.-6.Mladenović Mateo (Opatija 08)

                                   5.-6. Filipović Josip (Malinska Dubašnica)

7.-9.Bošnjaković Ivan (Crikvenica)

                                   7.-9.Kaftanić Dean (Opatija 08)

                                   7.-9.Bogdanović David (Crikvenica)

 

 

NAJMLAĐE KADETKINJE POJEDINAČNO

Grupa A:         1.Salma Matilda (Sveti Jakov)                                   2 : 0

                        2.Spoja Ivana (Crikvenica)                                        1 : 1

                        3.Levak Petra (Opatija 08)                                        0 : 2

            Salma M.        - Levak P.                   3:0 ( 2, 2, 5)

            Salma M.        - Spoja                        3:0 ( 3, 4, 7)

            Spoja              - Levak P.                   3:0 ( 8, 6, 7)

Grupa B:         1.Lukarić Hana (Malinska Dubašnica)                      2 : 0

                        2.Šušnjić Nea (Opatija 08)                                         1 : 1

3.Ereiz Klara (Crikvenica)                                         0 : 2

Lukarić           - Ereiz                        3:0 ( 2, 3, 3)

Lukarić           - Šušnjić                     3:0

Šušnjić            - Ereiz                        3:0 ( 8, 7, 6)

Grupa C:         1.Šavor Paula (Opatija 08)                                        3 : 0

                        2.Halasz Lidija (Crikvenica)                                     2 : 1

                        3.Levak Iris (Opatija 08)                                           1 : 2

                        4.Arlović Valentina (Opatija 08)                               0 : 3

            Šavor              - Arlović                     3:0 ( 1, 1, 1)

            Šavor              - Levak I.                    3:0 ( 1, 1, 0)

            Šavor              - Halasz                      3:0 ( 3, 3, 4)

            Halasz             - Arlović                     3:0 ( 4, 3, 0)

            Halazs             - Levak I.                    3:0 ( 4, 3, 4)

            Levak I.          - Arlović                     3:0 ( 1, 2, 1)

           

Grupa D:         1.Smailji Sena (Kvarner)                                           2 : 0

                        2.Bajramović Adna (Malinska Dubašnica)                1 : 1

                        3.Yoguan Luo (Opatija 08)                                        0 : 2

Smailji             - Yoguan                    3:0 ( 2, 2, 2)

            Smailji             - Bajramović             3:0 ( 1, 8, 5)

            Bajramović     - Yoguan                    3:0 ( 4, 6, 2)

Završnica:

Četvrtfinale:               Salma M.        - Šušnjić          3:0 b.b.

                                   Smailji             - Halasz           3:0

                                   Bajramović     - Šavor             3:0 ( 2, 3, 7)

                                   Lukarić           - Spoja              3:0

Polufinale:                  Smailji             - Salma M.     3:0 ( 5,10, 6)

                                   Bajramović     - Lukarić         3:0 ( 5, 7, 7)

Finale:Sena Smailji (Kvarner) – Adna Bajramović (Malinska Dubašnica) 3:0 ( 7, 9, 8)

Konačni poredak:       1.Smailji Sena (Kvarner)

                                   2.Bajramović Adna (Malinska Dubašnica)

                                   3.-4.Salma Matilda (Sveti Jakov)

                                   3.-4.Lukarić Hana (Malinska Dubašnica)

                                    5.-8.Šušnjić Nea (Opatija 08)

                                   5.-8.Halasz Lidija (Crikvenica)

5.-8.Šavor Paola (Opatija 08)

                                   5.-8.Spoja Ivana (Crikvenica)

                                   9.-12.Levak Petra Opatija 08)

                                   9.-12.Ereiz Klara (Crikvenica)

9.-12.Levak Iris (Opatija 08)

9.-12.Yoguan Luo (Opatija 08)

13.Arlović Valentina (Opatija 08)

 

MLAĐI KADETI POJEDINAČNO

1.Smailji Kaso (Kvarner)                                        3 : 1 (1:0)

2.Erjavac Frane (Srdoči)                                            3 : 1 (0:1)

3.Vida Patrik  (Malinska Dubašnica)                         2 : 2

4.Šabalja Ivan (Malinska Dubašnica)                        1 : 3 (1:0)

5.Simčić Lukas (Opatija 08)                                      1 : 3 (0:1)

Smailji            - Simčić                      3:1 ( 4, 7,-8, 9)

Smailji            - Šabalja                      3:1 ( 8, 7,-8, 9)

Smailji            - Erjavac                     3:2 (-12, 9,-6, 7, 8)

Erjavac            - Simčić                      3:2 ( 6,-5, 7,-10, 3 )

Erjavac            - Šabalja                     3:0 ( 11, 2, 4)

Erjavac            - Vida                         3:1 (-8, 7,14, 8)

Vida                - Šabalja                      3:1 (-8, 7, 6, 8)

Vida                - Smailji                      3:2 (-8,-7, 6, 9, 7)

Šabalja            - Simčić                      3:1 (-8, 9, 8, 9)

Simčić             - Vida                         3:0 ( 8, 7, 6)

 

MLAĐE KADETKINJE POJEDINAČNO

1.Salma Veronika (Sveti Jakov)                             3 : 0

2.Molitorisz Iris Helena (Malinska Dubašnica)         2 : 1

3.Pupovac Petra (Malinska Dubašnica)                     1 : 2

4.Stojčić Lea (Crikvenica)                                         0 : 3

            Salma             - Stojčić                      3:0 ( 6, 5, 3)

            Salma              - Pupovac                   3:0 ( 9, 9, 4)

            Salma              - Molitorisz                3:0 ( 7, 2, 1)

            Molitorisz       - Stojčić                      3:0 ( 1, 6, 1)

Molitorisz       - Pupovac                   3:2 (-10, 6, 9,-9, 8)

            Pupovac          - Stojčić                      3:0 ( 3, 3, 4)

KADETI POJEDINAČNO

1.Vekić Leo (Opatija 08)                                         3 : 0

2.Šplehar Leonardo (Malinska Dubašnica)               2 : 1

3.Štimac Filip (Srdoči)                                              1 : 2

4.Martinac Marijan (Kvarner)                                   0 : 3

            Vekić              - Martinac                   3:0 ( 4, 5, 1)

            Vekić              - Štimac                      3:0 ( 4, 4, 4)

            Vekić              - Šplehar                     3:0 ( 4, 5, 1)

            Šplehar            - Martinac                  3:0 ( 3, 1, 3)

            Šplehar            - Štimac                      3:0 (10, 1, 4)

Štimac            - Martinac                   3:0 ( 5, 4, 9)

KADETKINJE POJEDINAČNO

1.Perhat Maja (Sveti Jakov)                       4 : 0

2.Renner Francesca (Opatija 08)                   3 : 1

3.Došen Leonarda (Opatija 08)                     2 : 2

4.Begić Tara (Crikvenica)                              1 : 3

5.Gudeljević Matea (Opatija 08)                   0 : 4

            Perhat             - Gudeljević                3:0 ( 6, 4, 5)

            Perhat             - Begić                        3:0 ( 1, 4, 2)

            Perhat             - Došen                       3:0 ( 4, 7,10)

Perhat             - Renner F.                  3:0 ( 2, 5,10)

            Renner F.        - Gudeljević                3:0 ( 9, 5, 9)

            Renner F.        - Begić                        3:0 ( 5, 2, 8)

            Renner F.        - Došen                       3:0 ( 7, 9, 7)

            Došen             - Gudeljević                3:0 ( 6, 1, 5)

            Došen             - Begić                        3:1 (10, 5,-5, 7)

            Begić              - Gudeljević                3:0 2, 5, 8)     

JUNIORI POJEDINAČNO

1.Salma Dominik (Opatija 08)                                2 : 0

2.Jovanović Karlo (Srdoči)                                       1 : 1

2.Mrkalj Andrei (Kvarner)                                        0 : 2

            Salma              - Mrkalj                       3:0 ( 4, 6, 2)

            Salma              - Jovanović                 3:2 ( 7,-5, 8,-10, 8)

            Jovanović        - Mrkalj                      3:1 ( 6,-8, 6, 9)

JUNIORKE POJEDINAČNO

1.Arlović Mateja (Opatija 08)                                3 : 0

2.Brnić Lea (Sveti Jakov)                                         2 : 1

3.Grgurina Anja (Opatija 08)                                    1 : 2

4.Prpić Lucija (Sveti Jakov)                                      0 : 3

            Arlović            - Prpić                         3:0 ( 6, 7, 4)

            Arlović            - Grgurina                   3:1 ( 8, 6,-5, 9)

            Arlović            - Brnić                        3:1 ( 8,-12, 6, 2)

            Brnić               - Prpić                         3:0 ( 1, 3, 1)

            Brnić               - Grgurina                   3:1 ( 8,-5, 6, 4)

            Grgurina         - Prpić                         3:1 ( 7,-6, 5, 6)

Video

Video