Pojedinačno prvenstvo seniora STS PGŽ - rezultati

POJEDINAČNO PRVENSTVO SENIORA PGŽ – Matulji, 15.12.2018.

Grupa A:         1.Šarčević Luka (Kvarner)                                        2 : 0

                        2.Jardas Ivan (Bajer)                                                 1 : 1

                        3.Depoli Aleksandar (Orehovica)                             0 : 2

Šarčević          - Depoli                      3:0 ( 4, 4, 2)

            Šarčević          - Jardas                       3:2 (-6, 4, 5,-6, 8)

            Jardas              - Depoli                      3:0 ( 4, 5, 8)

Grupa B:         1.Morić Duško (Kvarner)                                          3 : 0

                        2.Vidović Denis (Matulji)                                         2 : 1

                        3.Radaković Mia (Crikvenica)                                  1 : 2

                        4.Bogdanović Damir (Kukuljanovo)                         0 : 3

            Morić              - Bogdanović              3:0 ( 8, 9, 6)

            Morić              - Radaković                3:1 ( 8,-10, 5, 5)

Morić              - Vidović                    3:1 (-8, 5, 8, 9)

Vidović           - Bogdanović              3:2 ( 4,-9,-8, 4, 5)

Vidović           - Radaković                3:2 (-10,-8, 9,10, 9)

Radaković      - Bogdanović              3:1 ( 9,-9, 9, 8)

           

Grupa C:         1.Kršovnik Leonard (Pašac)                                     3 : 0

                        2.Šunić Alen (Kukuljanovo)                                     2 : 1

                        3.Mauhar Denis (Orehovica)                                    1 : 2

                        4.Turk Zoran (Bajer)                                                 0 : 3

            Kršovnik         - Turk                          3:1 (-4, 4, 6, 2)

Kršovnik         - Mauhar                     3:0 ( 5, 4, 6)

Kršovnik         - Šunić                        3:2 ( 7, 8,-7,-8, 2)

            Šunić               - Turk                          3:1 (-9, 8,10, 7)

            Šunić               - Mauhar                     3:0 ( 8, 9, 8)

            Mauhar           - Turk                          3:1 ( 6,-5, 4, 1)

Završnica:

Četvrtfinale:               Vidović           - Šunić                        3:0 ( 6, 5, 9)

Jardas              - Kršovnik                  3:1 (10,-9,11, 5)

Polufinale:                  Šarčević          - Vidović                    3:0 ( 3, 5, 5)

Morić              - Jardas                       3:0 ( 5, 6, 7)

                                  

Finale:      Luka Šarčević (Kvarner) – Duško Morić (Kvarner) 3:2 ( 7, 8,-4,-8, 9)

POJEDINAČNO PRVENSTVO SENIORKI PGŽ – Matulji, 15.12.2018.

Nije se igralo zbog malog broja prijava.

Video

Video