Zapisnik sa sastanka PGŽ lige

Z A P I S N I K

sa sastanka predstavnika ekipa stolnoteniskih liga Primorsko-goranske županije koji je održan u četvrtak 15.09.2022. godine u 19,00 sati u Opatiji u Domu Liburnija, Štangerova 48.

Nazočni : Diego Lipovšek (Opatija 08), Lovorko Gržac (Sveti Jakov), Stojan Zupet (Matulji), Denis Vidović (Matulji), Andrija Bertone (Kukuljanovo), Darko Šukunda (Orehovica), Kristijan Oprešnik (Kostrena), Mile Maras (Kostrena), Davor Badurina (Rab), Čedomir Miler (Malinska Dubašnica), Emil Kršovnik (Pašac), Želimir Devčić (Vinodol), Mario Muškić (Vinodol), Benedikt Perak (Srdoči), Borislav Marić (Opatija 08), Spasoje Matijević (STS PGŽ).

D N E V N I   R E D:

1.Stolnoteniska liga PGŽ, prijava ekipa, propozicije;

2.Izbor natjecateljske komisije;

3.Kalendar natjecanja;

4.Razno.

Z A K L J U Č C I:

Točka 1.

Voditelj lige Matijević dao je kraće izvješće o tijeku stolnoteniskih liga PGŽ u sezoni 2021/22 i proglasio najuspješnije ekipe: I PGŽ liga: 1.Kukuljanovo, 2.Orehovica 1, 3.Kostrena 1; II PGŽ liga: 1.Pašac, 2.Malinska Dubašnica, 3.Lošinj.

Za stolnotenisku ligu Primorsko-goranske županije u sezoni 2022/2023 prijavile su se slijedeće ekipe: SVETI JAKOV, KOSTRENA 1, KOSTRENA 2, MALINSKA DUBAŠNICA, VINODOL 1, OPATIJA 08, RAB, SRDOČI. Rok prijava je produžen i zadnji dan prijave je 24.09.2022. godine do 12:00 sati.

U jesenjem dijelu (prvi dio) natjecanja sve prijavljene ekipe prema rezultatima iz prethodnih natjecanja podijeliti će se u dvije podjednake grupe u kojima će se natjecati jednokružno.

U proljetnom dijelu (drugi dio) natjecanja prema postignutim rezultatima iz prvog dijela formirati će se I liga (gornje polovine iz obje grupe) i II liga (doljnje polovine iz obje grupe) u kojima će se natjecati dvokružno za konačni poredak.

Za ekipe u PGŽ ligi mogu nastupati svi uredno prijavljeni igrači i igračice (nema ograničenja).

Sudionici natjecanja trebaju prijaviti termin odigravanja svojih utakmica kao domaćini (dan u tjednu i vrijeme), ali to je samo okvirni termin, jer se utakmice odigravaju od ponedjeljka do nedjelje prema dogovoru predstavnika ekipa. U slučaju obostranog sporazuma utakmica se može odigrati i ranije od termina predviđenog rasporedom. Prebacivanje termina za kasniji, od predviđenog rasporedom, nije dozvoljeno i takva utakmica će biti registrirana 4:0 bez borbe.

Usvojeni su slijedeći iznosi financijskih davanja ekipa:

-Taksa na žalbu Natjecateljskoj komisiji                                                               100,00 Kn

-Taksa na žalbu Skupštini PGŽ lige                                                                      500,00 Kn

-Kaucija                                                                                                                  200,00 Kn

-Honorar Voditelja lige (po ekipi)                                                                         170,00 Kn

-Nagradni fond                                                                                                         50,00 Kn

Točka 2.

Izabrana je Natjecateljska komisija u sastavu: Andrija Bertone, Emil Kršovnik i Spasoje Matijević.

Točka 3.

Nakon zaključenja prijava za stolnotenisku ligu PGŽ, Voditelj lige će izraditi kompletan kalendar natjecanja. Liga će započeti početkom listopada 2022. godine, a igrati će se jedna utakmica tjedno.

Točka 4.

Nije bilo rasprave

Video

Video