PGŽ lige 2022/23 - propozicije

PROPOZICIJE ZA NATJECANJE U STOLNOTENISKIM LIGAMA PGŽ

Članak 1.

Organizator natjecanja je Stolnoteniski savez Primorsko-goranske županije.

Voditelj lige je : Tajnik STS PGŽ Spasoje Matijević, 51000 Rijeka, Aleksandra Mamića 2, telefon: 098 425 515, 051 226 410, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Članak 2.

Pravo nastupa imaju sve ekipe čije je sjedište na području Primorsko-goranske županije i koje su se prijavile za natjecanje.

U jesenjem dijelu (prvi dio) natjecanja sve prijavljene ekipe prema rezultatima iz prethodnih natjecanja podijeliti će se u dvije podjednake grupe u kojima će se natjecati jednokružno.

U proljetnom dijelu (drugi dio) natjecanja prema postignutim rezultatima iz prvog dijela formirati će se I liga (gornje polovine iz obje grupe) i II liga (doljnje polovine iz obje grupe) u kojima će se natjecati dvokružno za konačni poredak.

Članak 3.

Sve utakmice u stolnoteniskim ligama PGŽ se igraju do četvrte pobjede jedne ekipe po slijedećem rasporedu: A-X, B-Y, C-Z, parovi, A-Y, C-X, B-Z. Sve partije se igraju na tri dobivena seta. Set se igra do 11 bodova (na dva razlike), svaki igrač ima dvije serve, brisanje je dozvoljeno nakon šest odigranih bodova, u petom setu promjena strana je kad jedan igrač osvoji pet bodova. Za svaku utakmicu može biti prijavljeno najmanje tri, a najviše pet igrača koji prilikom prijave moraju biti u dvorani, a prilikom pozdrava ekipe u borilištu. U igrama parova mogu nastupiti jedan ili dva igrača koji nisu igrali u pojedinačnim partijama. Dozvoljena je zamjena jednog igrača, koja mora biti provedena u zapisniku najkasnije poslije igre parova. Domaćin u utakmici uvijek ima postavu A-B-C. Ekipa ne može nastupiti sa dva igrača.

Članak 4.

Pravo nastupa za ekipu u PGŽ ligama imaju svi uredno prijavljeni igrači i igračice (nema ograničenja). U tijeku natjecanja novoprijavljeni igrač-ica stječe pravo nastupa tek nakon objavljivanja u službenom biltenu lige. Svaki prijavljeni igrač-ica može u tijeku jednog natjecanja nastupati samo za jednu ekipu.

Članak 5.

Kapetani ekipe imaju pravo provjeriti identitet protivničkih igrača-ice. Na zahtjev kapetana svaki igrač-ica protivničke ekipe dužan je predočiti osobnu iskaznicu ili neki drugi vjerodostojan dokument sa slikom. U slučaju da takav dokument nema kod sebe igrač-ica je dužan da u roku 48 sati donese iskaznicu osobno na mjesto koje se dogovori sa tražiteljem. Ukoliko tom zahtjevu ne udovolji susret će biti registriran sa 4:0 u korist protivničke ekipe. Iste kaznene sankcije primjeniti će se ako za pojedinu momčad nastupi igrač-ica bez prava nastupa po ovim Propozicijama.

Članak 6.

Sve utakmice se igraju prema rasporedu natjecanja, koji će svim ekipama lige biti dostavljen prije početka natjecanja. Sudionici natjecanja trebaju prijaviti termin odigravanja svojih utakmica kao domaćini (dan u tjednu i vrijeme), ali to je samo okvirni termin, jer se utakmice odigravaju od ponedjeljka do nedjelje prema dogovoru predstavnika ekipa.

U slučaju obostranog sporazuma utakmica se može odigrati i ranije od termina predviđenog rasporedom. Prebacivanje termina za kasniji, od predviđenog rasporedom, nije dozvoljeno i takva utakmica će biti registrirana 4:0 bez borbe.

Članak 7.

Kalendarom utvrđeni termin za odigravanje utakmice može se mijenjati samo radi slijedećih razloga :

 -elementarne nepogode (snijeg, olujno vrijeme);

 -epidemije igrača (bolesti – koju je proglasio HZZO);

 -prometne nesreće ekipe koja odlazi na gostovanje uz priloženi policijski zapisnik.

Članak 8.

Za pobjedu u utakmici ekipa dobiva 2 boda, za izgubljeni susret 1 bod, a 0 bodova za gubitak u neigranom ili nedovršenom susretu. Ako prilikom utvrđivanja redosljeda dvije ili više ekipe imaju jednaki broj bodova, njihov plasman se određuje samo iz rezultata međusobnih susreta, uzimajući postupno u obzir broj osvojenih bodova, omjer pobjeda i poraza pojedinačnih partija, dobivenih i izgubljenih setova, te dobivenih i izgubljenih poena. Ukoliko je nakon izvršenih gornjih radnji mjesto jednoga ili više članova skupine određeno, a ostali su još uvijek izjednačeni, cijeli se postupak ponavlja uzimajući u obzir samo rezultate članova skupine koji su ostali izjednačeni.

 

Članak 9.

Ekipe su obvezne da u dvorani u kojoj se odigrava utakmica budu 30 minuta prije početka susreta, kako bi se prije predviđenog početka mogle obaviti sve potrebne formalnosti (presvlačenje igrača, zagrijavanje, ispisivanje zapisnika i drugo). Ukoliko jedna ekipa ne stigne u dvoranu niti 30 minuta nakon dogovorenog početka utakmice, gubi utakmicu 4:0 bez borbe. Ekipa koja je došla na utakmicu ispunjava zapisnik i dostavlja ga Voditelju lige u roku od 48 sati. Ekipa ne može nastupiti nekompletna (najmanje 3 igrača), i takva se utakmica ne može odigrati. Ako se utvrdi da je takva utakmica ipak odigrana ekipa će se kazniti gubitkom utakmice bez borbe.

Članak 10.

Utakmice stolnoteniske lige PGŽ igraju se po pravilima ITTF-a i Pravilniku o organizaciji natjecanja HSTS.

Članak 11.

Organizaciju utakmice vrši ekipa domaćin, koja je dužna osigurati dvoranu, stol, mrežicu, loptice, zapisnik i eventualno semafore. Organizacija utakmice mora biti provedena u skladu sa odredbama Pravilnika o organizaciji natjecanja HSTS, kod čega se posebno ističe slijedeće:

-prostor za igru mora biti najmanje dužine 8m, širine 4 m i visine 3 m;

-pozadina prostora za igru mora biti ujednačeno tamna, bez blještećih izvora svjetlosti i bez prodiranja danje svijetlosti kroz nepokrivene prozore;

-jačina svijetlosti iznad cijele igrajuće površine mora iznositi najmanje 500 luksa, a u ostalim dijelovima prostora za igru najmanje 400 luksa;

-oprema koja se koristi za odigravanje utakmice (stol, mrežica, loptice, reketi, gume na reketima) mora biti važeća prema pravilima ITTF.

Članak 12.

Utakmicu sude igrači jedne i druge ekipe naizmjenično, ukoliko se protivnici drugačije ne dogovore.

Članak 13.

O svakoj utakmici se vodi zapisnik na propisanom formularu u tri jednaka primjerka, a potpisuju ga kapiteni obiju ekipe i eventualno službeni delegat. Originalni primjerak zapisnika domaćin je dužan odmah dostaviti Voditelju lige na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , a najkasnije do nedjelje do 22:00 sati. Ukoliko zapisnik Voditelju lige ne stigne do naznačenog termina, utakmica će se registrirati rezltatom 4:0 u korist gostujuće ekipe.

Članak 14.

Žalbu na odigranu utakmicu treba najaviti odmah po završetku utakmice i pismeno pribilježiti na poleđini originalnog primjerka zapisnika. Pismeno obrazloženje žalbe uz uplatu takse od 100,00 Kn treba u roku od 48 sati dostaviti Voditelju lige. Žalbu rješava Natjecateljska komisija lige, a protiv Odluke Natjecateljske komisije ekipa ima pravo žalbe Skupštini PGŽ uz uplatu takse od 500,00 Kn u roku od 8 dana od dana primitka Rješenja. Odluka Skupštine PGŽ je konačna. U slučaju povoljnog rješenja žalbe, uplaćena taksa se vraća. Žalbe koje nisu na vrijeme podnijete ili na njih nije uplaćena taksa, neće se uzimati u razmatranje. Za utvrđivanje točnog datuma kada je Žalba sa taksom podnijeta, služi jedino poštanski žig i potvrđena poštanska uplatnica.

Članak 15.

Tri prvoplasirane ekipe u 1. i 2. PGŽ ligi po završetku natjecanja nagradit će se prigodnim sportskim nagradama.

Članak 16.

Svaka ekipa učesnica u natjecanju dužna je najkasnije sedam dana prije početka natjecanja doznačiti virmanom na žiro račun Stolnoteniskog saveza PGŽ broj HR3324020061100136574 novčani iznos na ime:

Kaucija                                                            200,00 Kn

Troškovi vođenja lige                                     170,00 Kn

Nagradni fond                                                50,00 Kn

Ekipa koja na vrijeme ne izvrši ovu svoju obvezu nema pravo natjecanja u ligi.

Članak 17.

Ukoliko ekipa u tijeku natjecanja izgubi tri utakmice bez borbe, gubi pravo daljnjeg sudjelovanja u ligi. Ako je takva ekipa odigrala više od polovine utakmica, preostale utakmice će se registrirati bez borbe u korist protivnika, a ako je ekipa odigrala polovinu ili manje utakmica, svi postignuti rezultati se brišu. Ekipa koja izgubi pravo daljnjeg sudjelovanja u ligi gubi pravo na povrat uplaćene kaucije, a ekipa i svi njeni igrači su suspendirani.

Članak 18.

Slučajevi koji nisu predviđeni ovim Propozicijama, riješavati će se na osnovu važećih Pravilnika HSTS.

Članak 19.

Pravo tumačenja ovih Propozicija ima Voditelj lige, Natjecateljska komisija lige i organizator natjecanja koji sebi zadržava pravo eventualnih izmjena i dopuna ovih Propozicija.

 

STOLNOTENISKI SAVEZ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Video

Video